We leven, we bewegen. Dat gaat vanzelf. We gebruiken onze spieren en gewrichten voortdurend, zonder dat we daarover moeten nadenken. Soms gaat het mis. Veel klachten gaan vanzelf weer over. Wanneer dat niet zo is, ontwikkelen ze zich soms tot een complexe aandoening waarvan de oorzaak niet altijd even duidelijk is.

Doorvoeld bewegen is een werkmodel, een wetenschappelijk kader waarbinnen we out-of-the-box werken bij patiënten met chronische pijn en/of moeheid. De problematiek van chroniciteit is complex, en de outcome van de behandeling in vele gevallen gehypothekeerd.

Doorvoeld bewegen heet dan wel bewegen, maar het gaat in feite over het terug vertrouwen krijgen in je eigen lichaam. Het gaat ook over het kunnen en durven kiezen voor verandering. Bij complexe aandoeningen kan het herstel langzaam gaan of kunnen we er enkel voor zorgen dat u een zo prettig mogelijk leven leidt, ondanks uw aandoening. In dat geval dient er meestal wel iets 'geleerd' te worden. Wij noemen dit : Doorvoeld bewegen.