pediatrie kind begeleid spelen

Revalidatie bij kinderen vereist een specifieke aanpak. In de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar bekijken we zowel de mildere aandoeningen als de meer ernstige aandoeningen op een kindvriendelijke manier.

 

Welke kinderen komen in aanmerking?

- baby’s en peuters met algemene ontwikkelingsachterstand of vertraging, bijvoorbeeld moeilijkheden met rollen, kruipen, zitten, staan of stappen

- prematuren

- kinderrevalidatie na orthopedische operaties, breuken of sportletsels

- groeigerelateerde aandoeningen als ziekte van Sever, stressfracturen, tenenlopen,…

- kinderen die problemen hebben met de grove motoriek (evenwicht, coördinatie,…)

- begeleiding en stimulatie van baby’s met voorkeurshouding

 

 

 

Hoe gaat het in zijn werk?

pediatrie kindNa een telefonische afspraak leggen we een moment vast waarbij één of beide ouders aanwezig kunnen zijn om de achtergrond en de problematiek van het kind te bespreken. Naargelang de aard van de problematiek wordt een behandelingsschema opgesteld. De frequentie van behandeling is afhankelijk van de aandoening. Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten, afhankelijk van de aard van de gegeven therapie. Het therapieschema wordt in samenspraak met de ouders opgesteld.