Kinepraktijk Haneveld Kinepraktijk Haneveld els aerts

Kinderen leren spelenderwijs. Al bewegend ontwikkelen ze hun spieren, zintuigen en motoriek. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Meestal gaat dat vanzelf. Bij sommige kinderen is er echter sprake van vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening van de zintuigen, het zenuwstelsel of van het houdings- en bewegingsapparaat. Het kan ook komen door een tekort aan motorische ervaring. Soms is de oorzaak niet aanwijsbaar.

Bij elke leeftijd horen bepaalde vaardigheden. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgen we een beeld van het motorische niveau. Als dit beduidend afwijkt van de gemiddelde waarden die specifiek zijn voor een bepaalde leeftijd en geslacht, wordt er een behandelingsplan opgemaakt en besproken.

 

Hoe gaat dat in zijn werk?

testing psychomotoriek Kinepraktijk Haneveld els aertsPsychomotorische testing :

  • Na een intake gesprek met de ouders wordt er bepaald welke testen er afgenomen moeten worden. De testing gebeurt op voorschrift van de huisarts, en in blokken van 1 uur. Na de testing wordt er een uitgebreid verslag opgemaakt, en wordt u verder verwezen naar een pediater voor overleg. De kinderarts bepaalt of u in aanmerking komt voor een verhoogde terugbetaling bij de mutualiteit.

behandeling psychomotoriek Kinepraktijk Haneveld els aerts kinesistBehandeling:

  • In samenspraak met de ouders wordt een vast behandelingsuur afgesproken. Dit zal 1 of 2 maal per week zijn, afhankelijk van de situatie. Een behandeling duurt 30 of 60 minuten, ook afhankelijk van de situatie.
  • Soms worden er oefeningen mee gegeven om thuis uit te voeren. Het is belangrijk dat deze oefeningen op een regelmatig tempo gedaan worden, zo kan de therapie hierop afgestemd worden.
  • Psychomotorische behandelingen worden steeds multidisciplinair uitgevoerd. Dit wil zeggen dat we het belangrijk vinden een goed contact te hebben met andere hulpverleners : de logopedist, de zorgjuf of –meester op school, de psycholoog, de huisarts, de kinderarts, het CLB. Dit wordt echter steeds eerst besproken met de ouders.
  • Regelmatig wordt er een overlegmoment ingepland met de ouders om de evolutie te bespreken.

Kinepraktijk Haneveld els aerts kinesist